Krbová pec - Krbové pece


Ospravedlňujeme sa Vám za prípadne nezrovnalosti na stránke, no web v týchto dňoch finalizujeme

Vítame Vás na našom e-shope špecializovanom na predaj krbových pecí.
V oblasti predaja krbového sortimentu sme na trhu už viac ako 18 rokov a preto nie sme len e-shopom ale v prvom rade odborníkmi na problematiku krbových pecí a sme Vám teda pripravení s čímkoľvek pomôcť či poradiť. Náš sortiment krbových pecí sa snažíme formulovať tak aby sme Vám prinášali kvalitné a dizajnovo elegantné krbové pece a to vo všetkých cenových úrovniach aby ste si u nás vedeli nájsť kvalitnú krbovú pec už od 300 € až po tie najkvalitnejšie a najmodernejšie krbové pece v hodnotách niekoľko tisícok eur. 

Náš sortiment krbových pecí sme sa rozhodli rozdeliť podľa jednotlivých výrobcov pričom už priamo na úvodnej stránke nájdete stručnú charakteristiku každého z nich.

Krbové pece plamen Krbové pece Invicta krbove-pece-wamsler
Krbové pece - oddeľovacia čiarka Krbové pece - oddeľovacia čiarka Krbové pece - oddeľovacia čiarka
Plamen – Internacional Luxury je popredný európsky výrobca s ta- kmer 100 ročnou tradíciou. Kvalitu tejto spoločnosti dokazuje svetový export v hodnote 70% z celkovej produkcie ktorá využíva najmo- dernejšie technológie v oblasti kr- bových pecí. Spoločnosť Invicta France je francúzskym výrobcom liatinových vykurovacích telies už takmer 100 rokov. Krbové pece Invicta sú známe svojím príjemným dizaj- nom, spoľahlivou životnosťou a vy- sokou účinnosťou spaľovania až do 80%.  Spološnosť Wamsler SE je tra- dičným európskym výrobcom kachlí s výrobnými továrňami v Maďarsku a Nemecku. Vo svojich výrobkoch úspešne kombinujú tra- dičné hodnoty s inovatívnou naj- modernejšou technológiou za prís- nej kontroly kvality.
 
Krbové pece - zobraziť produkty Krbové pece - zobraziť produkty Krbové pece - zobraziť produkty

 

lanordica1 krbove-pece-haas-sohn krbove-pece-abx 
Krbové pece - oddeľovacia čiarka Krbové pece - oddeľovacia čiarka
La Nordica-Extraflame Group je riadená charakteristickýmmi silami talianskeho severovýchodu: vášeň a tvrdá práca.  Aj v oblasti "tradi- čného" kúrenia, inovácia bola vždy znakom výrobkov La Nordica-Ex- traflame. Vďaka tomu, získala významný podiel na trhu v prie- behu posledných 20 rokov.
 
Spoločnosť HAAS+SOHN so sídlom v Rakúsku vznikla v roku 1995. My Vám prinášame krbové pece tejto spoločnosti ktoré sa vyznačujú vy- sokou kvalitou, odolnosťou a ohro- mujúcim moderným dizajnom a to všetko za prijateľných finančných podmienok. Český výrobca krbových pecí ABX  začal s výrobou v roku 1987 a v súčasnosti dosahuje výrobu v ob- jeme 25.000 ks ročne. Krbové kachle disponujú keramickým ob- ložením vyrábaným v Košiciach. Dôraz sa kladie na kvalitu a prí- jemný dizajn.
Krbové pece - zobraziť produkty Krbové pece - zobraziť produkty krbove-pece-zobrazit-produkty 


 

Krbové pece na drevo - stručná charakteristika

Od prvopočiatku ľudstva bolo drevo tým najtradičnejším spôsobom vykurovania. No v súčastnosti sa z dôvodu neustáleho rastu cien energií tento tisícky rokov osvedčený spôsob stáva znovu populárny. Samozrejme sa história neopakuje doslovne terajšie pece na drevo sa s tými z dávnoveku nedajú porovnať. Nami ponúkané krbové kachle pozostávajú z liatinovej alebo oceľovej konštrukcie a spaľovacej komory. Pri oceľových peciach je spaľovacia komora navyše vystlaná tepelnoizolačnou vrstvou väčšinou zo šamotu. Spaľovanie je regulované primárnym,sekundárnym, popr. terciálnym horením s nastaviteľným dávkovaním vzduchu. Samozrejmosťou bezproblémového chodu spotrebiča je dopojenie na komín, ktoré musí byť zrealizované certifikovanými dymovodmi, ktoré sú taktiež dostupné v našom e-shope.

 

Potrebné palivo pre krbové pece

Pokiaľ ide o krbové pece na tuhé palivo, teda drevo, štandardne je možné používať mäkké aj tvrdé drevo. No vždy treba mať na zreteli,že ich energetický výkon je rozdielny. Tvrdé drevo má tendenciu horieť pomalšie, zatiaľ čo mäkké drevo horí podstatne rýchlejšie.

 

Bezpečnosť a inštalácia krbových pecí

Krbové kachle musia byť umiestnené v dostatočne odvetranej miestnosti. Dokonalé a účinné spaľovanie nie je možné bez prúdenia čerstvého vzduchu. Ako ochranu pred vznikom požiaru z vypadávajúcich uhlíkov je nutné kachle postaviť na špeciálnu sklenenú podložku vyrobenú z kaleného skla. Sklené podložky pod krbové pece nájdete taktiež v našej ponuke na našom špecializovanom e-shope venovanom kaleným sklám www.krbove-sklo.sk

 

Krbové pece a príslušenstvo ku nim

Neoddeliteľným príslušenstvom krbových pecí sú dymovody. V našej ponuke nájdete širokú škálu certifikovaných dymovodov. Ďalej sú to už hore vyššie zmienené kalené sklá pod krbové pece. Ďalej v našej ponuke príslušenstva nájdete ...